Vind IL

Sportsplan Ski

Sportsplan Ski
VEDLEGG
Vis fil Sportsplan Vind IL ski.pdf
RELATERTE NYHETER
Sportsplan ski
Sportsplan Vind IL- Ski
 
 
 
Denne handlingsplanen er grunnlaget i arbeidet med å ivareta og utvikle et godt, motiverende og miljøskapende treningstilbud for langrennsbarn og utøvere i Vind il.
 
Ski gruppa arbeider for et godt og konstruktivt samarbeid med fotball gruppa i Vind il.
Ski gruppa ønsker alle barn med grunnleggende skiferdigheter velkommen til våre treninger. Treningen vil i de yngste klassene være mye basert på lek, men ettersom utøveren blir eldre preges treningsinnholdet av mer systematisk og spesifikk trening og teknikk. Tilbudet om flere organiserte treninger ledet av en trener øker gradvis. En ide om at det stadig skal komme ”litt mer spennende tilbud neste år” har vært praktisert gjennom mange år. Vi har tro på at det er viktig at det adderes noe nytt med økende alder, som fungerer som en motivasjon, som er fysisk positivt og samtidig sosialt stimulerende for den enkelte utøver og treningsgruppen.
 
 
 
1. Overordnete mål og tiltak
 
Ø Miljømål - klubbmål - resultatmål
 
Miljømål; videreutvikle ski gruppa som en sosial møteplass for barn som vil lære å gå på ski og stimulere barn til å bli glad i å gå på ski
 
Resultatmål bygges opp etter følgende hovedprinsipper;
  • trening
  • variasjon
  • fleksibilitet
  • trenere/hovedtrenere
  • trenerutviklere/veiledere
  • støtteapparat
 
 
 
Volum- og miljømål
·         Vind il skal ha minimum 80 utøvere på trening
·         Vind il skal ha minimum 40 barn på den yngste treningsgruppa
·         Vind il skal ha et gjennomsnitt på 200 deltagere på Klubbrenn
·         Vind il skal ha minimum 50 løpere som deltar på Krets eller sone renn
·         Vind il skal ha minimum 7 barn på hvert årskull i årskullene 11-12 år
·         Vind il skal ha minimum 5 løpere på hvert årskull i årskullene 13-16 år
·         Vind il skal ha minimum 2 gutter/jenter som rykker opp i juniorklassen som deltar på GTL
·         Ski gruppa skal ha minimum 2 løpere i senior.
 
 
Resultatmål
 
 
·         Kretsmesterskapet: 
Ski gruppa skal oppnå minimum 5 individuelle kretsmestre og 5 øvrige pallplasseringer i mesterskapet.
              
·         Hovedlandsrennet:
                     Ski gruppa skal ha minimum 2 blant de 10 beste i Hovedlandsrennet.
 
 
·         Junior-NM, Norges cup:
1 blant de 15 beste og en til inne blant de 20 beste. Løper på Oppland skikrets sitt førstelag i staffett.
2 løpere som kvalifiserer seg til Norgescup- finalen
 
 
·         Senior-NM, Norgescup:  
2 løpere blant de 20 beste i NM. Stafettlag som plasserer seg blant de 15 beste.
1 løper på nasjonal kvote på World-cup
              
 
               2. Trening
 
Skigruppa gir treningstilbud fra 8 år til og med 16 år. Juniorer får treningstilbud gjennom GTL og seniorer gjennom tilsvarende team . Treningstilbudet er i hovedsak et basisopplegg fordelt etter årskull med enkelte personlige tilpasninger. I tillegg vil det for enkelte kull være hensiktsmessig å samordne treningen. Ski gruppa er også åpne for treningssamarbeid med andre klubber, når dette er formålstjenelig.
 
På hver gruppe/aldersnivå har vi en hovedtrener som er ansvarlig for treningsprogram og overordnet ansvarlig for gjennomføringen av treningen. 
All trening kommuniseres over nettsiden til Vind il, hvor også eget treningsprogram legges ut jevnlig.
 
Fra 9 til 12 år vil treningsprogrammet gis som et rammeprogram til treningsgruppen for fellestreninger.
Fra 13 års alderen skal trenere gi treningsprogram/rammeprogram utover fellestreningene til treningsgruppen gjennom hele året.
På junior og senior får utøverne program fra trenerne i teamene de tilhører.
 
 
3. Variasjon
 
Det er et mål å stimulere til variasjon i treningen, både i sesongen og for hvert av årskullene. Det skal være en viss progresjon i tilbudet fra ett år til et annet.
Treningen bygger på 4 hovedelementer;
 
 
  • Koordinasjon
  • Balanse
  • Styrke
  • Kondisjon
 
Det er laget et notat over progresjonen innen disse fire elementene (se eget avsnitt). Hvor det er lagt vekt på balanse og koordinasjon for di yngste. Kondisjon kommer for fullt fra 10-11 år. Styrke bygges opp jevnt og trutt for alle alderstrinn, men kun basert på bruk av egen kroppsvekt frem til 14 år, da vi begynner med styrketrening i styrkerommet.
Rulleski er et tilbud for 11 og 12-åringer for å bygge koordinasjon og balanse/tyngdeoverføring. Organisert rulleski trening starter fra og med 13-års alder.
 
Opplegget bygger også på klubbsamlinger der alle har tilbud om familie samling i november/ desember.
Utover denne tradisjonelle samlingen bygges det opp supplerende tilbud for de eldre gruppene
Det oppfordres også til hyggelige, små sosiale samlinger med for eksempel boller eller pizza i de enkelte gruppene.
 
En ide om at det stadig skal komme ”litt mer spennende tilbud neste år” har vært praktisert gjennom mange år. Det er viktig at det adderes noe nytt med økende alder, som fungerer som motivasjon og som også er positivt fysisk og sosial stimulerende for gruppen og individuelt.
 
 
 
 
4. Fleksibilitet
 
Det legges vekt på å holde ”stø kurs” ut fra overordnete prinsipper og treningsfilosofi. Det eksisterer mange ideer om hvordan barnas ferdigheter og teknikk skal utvikles. Ski gruppa arbeider for å samarbeide om felles prinsipper i aldersbestemte og for juniorgruppen. Det samarbeides mellom nivåene for å styrke kompetansen.
 
Fleksibilitet er en utfordring i en stor klubb. Like fullt arbeides det for å lage fleksible løsninger ikke minst for de som trener i mange grener (Fotball, håndball, sykkel og friidrett). For de aller ivrigste (sprekeste) har vi til nå arbeidet for å være spesielt fleksible for ikke å miste dem til andre grener.
 
 
 
5. Trenere
 
Trenere; bakgrunn, erfaring, kompetanse og utvikling
Ø > 16 år
Ø Treneren rolle og ansvar (se vedlegg)
Ø Trenerutvikling
Ø Trenerkurs
 
Det arbeides spesifikt med å utvikle:
Ø Godt trenermiljø – et morsomt sted å jobbe
Ø Høy teknisk kompetanse blant trenerne (utdannelse og egenopplæring)
Ø Krav til disiplin, orden og sikkerhet
.
.
Ski gruppa har som mål å ha maks.10 utøvere pr. trener
 
Aktuelle som trenere i Vind il:
-          Tidligere og eller nåværende aktive langrennsløpere i Vind il
-          Foreldre med lang og god erfaring innenfor langrenn
-          Andre med trenererfaring eller interesse for langrenn
 
I tillegg er det ønskelig at foreldre stiller opp på treningene i de yngste årsklassene (spesielt om vinteren) for å bistå som støtte på treningen (gå bakerst for å samle troppen, hjelpe til ved skader, med smøring etc)
 
Det utarbeides 3-ukers program som legges inn på nettsiden for hvert kull/treningsgruppe. Treningsprogrammene skal inneholde:
-          treningsform, varighet, intensitet, tid og sted
-          variasjon i trening (sykkelturer, rulleski, hinderløp, terrengløp etc)
-          hvis mulig: koordinering i forholdt til andre idretter som flere driver med
-          sosiale arrangementer
-          tidspunkt for hytteturer, lavotur, familie-sykkelturer eller hva man måtte finne
 
I hvert årskull/treningsgruppe samarbeider trenere og oppmenn om praktisk gjennomføring av treningstilbudet. Se vedlegg for de respektives ansvar.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Trening og teknikk – fremdrift
 
 
8-10 år:
1 organisert trening pr uke om høsten.
2 organisert trening vinter: Lek på ski. Hopp, slalåm, kulekjøring mm. Mye uten staver skøyting/klassisk.
Teknikk: Balanse og koordinasjon på ski gjennom lek.
Det oppfordres utøvere til å delta på Kretsrenn og stafetter.
Det skal ikke toppes lag på stafettene og lagene trekkes ut i fra de som har meld seg på.
 
 
11-12 år:
2 organisert trening pr uke høst. 2 organiserte treninger vinter. Lekbetonte balanse og koordinasjonsøvelser. Stafetter, stå på en ski, gå uten staver. Hinderløype,
Spretten skigang/skøytehopp. Lære de forskjellige teknikkene i skøyting og klassisk. Tyngdeoverføring, balanse, fullføring av tak/skyv skal oppnås. Overnattingstur/samling.
Det oppfordres utøvere til å delta på Kretsrenn og stafetter.
Det skal ikke toppes lag på stafettene og lagene trekkes ut i fra de som har meld seg på.
 
Teknikk:
1.    All tyngde på en ski.
2.    Komme ordentlig over på hver side med ”nese, kne, tå”.
3.    Luft under den skia du ikke har tyngde på, helt til den er ført frem helt parallelt med den andre.
4.    Fall i kroppen (trykk på tåballen, ikke sitte bakpå, blikket frem).
5.    Bruk av overkropp (lave skuldre, fullføre skitak).
 
 
 
 
 
13-16 år:
Tilbud om flere organiserte treninger pr uke høst og vinter
o   Mer spesifikk teknikk trening.
o   Ukentlig intervalltrening høst/vinter, testløp 2 ganger høst.
o   Rulleski skøyting høst med fokus på balanse/teknikk.
o   Langtur høst.
o   Styrketrening kroppsvekt/ ”Brå-sterk”
o   Overnattingstur/samling.
 
Teknikk: Fokusere på det viktigste, men begynner å terpe detaljer.         
1)    Tyngdeoverføring (i skøyting skal det kunne trekkes en loddrett strek ”nese, kne, tå” sett forfra helt til skyvet er fullført, så over på motsatt).
2)    Fall i kroppen (i tillegg ti trykk på tåballen og frem med hofter, skal vinkel på legg og overkropp være lik. Da begynner vi å få et perfekt fall i kroppen).
3)    Bruk av overkropp (da de nå har begynt med jevnlig styrke med mye fokus på mage/rygg, er det viktig å komme ordentlig over stavene, og bruke magemusklene).
 
 
I tillegg til ”trening og teknikk”, kan vi forsiktig begynne med ”taktikk” i 13-14 år. Dette legges større vekt på i 15-16 år.                                                              
1)    taktskifte/skyte fart over bakketopper/gjennom svinger osv.                
2)    mental trening. I forbindelse med konkurranse, gå igjennom løypa i hodet, situasjoner som kan oppstå i sprint, duathlon osv.
3)    ”Trene med hodet”. Bli bevisst på hva som er lurt, og HVORFOR. Dette gjelder både trening og restitusjon.
 
 
 
 
Juniorer og seniorer
Tilbud gjennom GTL og andre tilsvarende team.
 
 
 
 
7. Utstyr
 
Vi stiller ikke store krav til utstyr, men noe er nødvendig for ski glede og mulighet for forbedring av teknikk:
 
Ski: Må ikke være for stive eller for lange. Det er bedre med litt myke og korte ski. Derfor; bedre å vokse ut av skiene, enn inn i skiene. Vi anbefaler at utøveren har 2 par ski (klassisk og fristil) fra de er 11 år.
Ski lengde – fristil: ca like lange som kroppen
Ski lengde – klassisk: ca 15-20 cm lengre enn kroppen
 
Staver: Må ikke være for lange. Det går sjeldent fortere med lengre staver.
Stavlengde – fristil: 19-23 cm kortere enn kroppen.
Stavlengde – klassisk: 27-30 cm kortere enn kroppen.
 
Vind il vil sørge for å ha et flagg/seil  som vårt samlingspunkt på renn, hvor vi kan diskutere dagens smøring og hvor vi gir smørehjelp. Det er styrets mål at vi skaper et fellesskap i Vind il som gjør det attraktivt og være med på skirenn, både for små og store. Vi forsøker også å legge ut smøretips på weben i forkant av enkelte skirenn.
 
Vi oppfordrer løpere og foreldre til å vise moderasjon i forhold til bruk av avanserte smøremetoder og utstyr. Vi har hatt som prinsipp i ski gruppa at vi venter med pulver og andre avanserte metoder til vi nærmer oss junioralder. En fluor kloss er greit nok i et skøyterenn over 2-3 km, men avansert smøring med pulver og andre sofistikerte metoder hører eliten til. 
 
For og skape en felleskaps følelse og å opptre som en felles gruppe/lag oppfordres alle utøvere til å bruke Vind il´s   oppvarming og konkurranse dress på ski renn.
 
 
 
 
 
 
8. Oppmenn og støtteapparat
 
Hvert treningsgruppe ledes av oppmenn i samarbeid med trener og styret (trening/teknikk/sosialt). Oppmennenes oppgave er i første rekke å påse at gruppen fungerer både med hensyn til treningstilbudet og det sosiale aspektet.
Vind il har grunnleggende tro på at det er viktig å bygge opp den sosiale tilhørighet for barna/utøverene. Derfor er det ønskelig at oppmannen tar ansvar for å gjennomføre små eller større på sosiale arrangementer (samlinger, bolle-kveld etter trening etc) slik at barna kan bli kjent på tvers av skoler og bosted.
 
9. Arrangement
 
Det skal arrangeres 10 klubbrenn + klubbmesterskap hver sesong
Videre skal det arrangeres kretsrenn/sonerenn hvert år.
Vi har også som mål og arrangere et større renn som Norgescup jr./sr. Hovedslandsrenn eller lignende renn hvert 2. år.
 
Dette for å holde destinasjonen Gjøvik/Vind på kartet, samt at dette er med på å vedlikeholde/oppgradere løypenettet vårt., og for å opprettholde og forbedre arrangørkompetansen i klubben.
 
 
Utarbeidet av skistyret i Vind IL, godkjent pr. 7/12 2012.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  

Vind Idrettslag
Besøksadresse: Vestre Totenveg 523
Postboks 726, Kirkeby, 2805 Gjøvik

Tlf: 61 17 60 34 e.post: post@vindil.no Kontaktperson: Ketil Gjerde - Daglig leder: ketil@vindil.no / 943 49 080

Send SMS

Add to Skype

You'll need Skype CreditFree via Skype

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift