Vind IL

Informasjonsplan

Informasjonsplan
Informasjonsplan for Vind idrettslag 2010-2014
Forord
Vind il skaper aktivitet for alle innen fotball, ski og mosjon gjennom frivillig innsats. Internt skal informasjonsarbeidet synliggjøre klubbens aktivitetsnivå, strategi og resultater, og ikke minst bidra til samling rundt felles mål og økt forståelse av klubbens totale virksomhet.
Visjonen i klubben ”Topp kvalitet - ren idrettsglede” kan best være virkende hvis vi har et godt informasjonsarbeid til nye og etablerte medlemmer. Vi ønsker åpenhet rundt styrets- og annet frivillig arbeid som gjøres i klubben.
Rausredelig og begeistrende er verdier som skal gjennspeile informasjonsplanen.
 
1. Virkemidler
Informasjonsplanen skal sikre at Vind Idrettslags medlemmer tilbys informasjon om strategi, mål, retningslinjer og aktiviteter. Vi har flere informasjonskanaler for å nå medlemmer: Vinds hjemmeside, mail, og ulike møteplasser.
Nedenfor har vi beskrevet hvordan vi ønsker at de ulike kanalene skal benyttes til medlemsintern informasjon.
 
1.1 Vinds hjemmeside
På klubbens egen hjemmeside skal sportsplaner, strategiplaner, organisasjonskart, sammendrag fra styremøter og årsmøter legges tilgjengelig for klubbens medlemmer. Det er styrets ansvar å holde denne informasjonen tilgjengelig.
Trenere, lagledere og andre støttepersoner for lag og grupper skal benytte Vinds hjemmeside til treningsinformasjon.
Kunstgressprosjektet skal benytte Vinds hjemmeside med informasjon til medlemmer. Prosjektet er ansvarlig for tilgjengelig informasjon så lenge prosjektet pågår.
 
1.2 Mail
Ved annen type informasjon kan e-post til adresselister benyttes. Dette gjelder informasjon der kun enkelte grupper av klubbens medlemmer er, eller til alle klubbens medlemmer registrert med e.post adresse.
 
1.3 Ulike møteplasser
All virksomhet i klubben er basert på frivillighet. Det foregår mye foreldredrevet aktivitet i klubben gjennom hele året, dette kan være seg planlegging av ulike arrangement, treninger, dugnader, aktivitetsmøter, trener og lagledermøter, styremøter m.m
 
For å synliggjøre klubben og arbeidet som gjøres her, skal sammendrag fra disse møteplasser legges tilgjengelig på Vinds hjemmeside:
· Hovedstyremøte – 1 gang pr måned
· Fotballstyremøte – 1 gang pr måned
· Skistyremøte – 1 gang pr måned
· Årsmøte – 1 gang pr år
Det skal tas hensyn til personvern.
 
1.4 Andre kanaler
Når idrettslaget skal nå ut til andre enn klubbens medlemmer kan både medier og brosjyerer benyttes.
Formål med bruk av medier skal være å få positiv omtale om klubbens aktivitet og engasjement ut til Gjøviks befolkning. Leder i hovedstyre i Vind il skal godkjenne all medieomtale klubben initierer. Alle medlemmer oppfordres til å tipse styreleder om saker som kan være av allmenn interesse.
Hver høst distribueres en informasjonsbrosjyre til sørbyens skoler, den er spesiellt rettet mot 1.-4. klassinger. Formålet med dette er å nå ut til nye medlemmer for å synliggjøre aktivitetstilbudet Vind il har å by på. Hovedstyret har ansvaret for utforming og distribusjon.
 
Styret
ved Eli Larsen november 2010
 
 

Vind Idrettslag
Besøksadresse: Vestre Totenveg 523
Postboks 726, Kirkeby, 2805 Gjøvik

Tlf: 61 17 60 34 e.post: post@vindil.no Kontaktperson: Ketil Gjerde - Daglig leder: ketil@vindil.no / 943 49 080

Send SMS

Add to Skype

You'll need Skype CreditFree via Skype

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift