Vind IL

Organisering av lag

Organisering av lag

Alle lag skal organiseres på en slik måte at alle oppgaver og funksjoner blir godt ivaretatt.

Vind IL er en klubb der foreldres rolle er veldig viktig, speiselt i barnefotballen men også for de eldre lagene fra 13 år.

Les mer om:

Organisering av lag og de forskjellige roller i Sportsplan Fotball for Vind IL.

Beskrivelser av oppgaver for de forskjellige rollene under Funksjonsbeskrivelser.

 

6 åringer - deres første møte med Vind:

Klubben ansetter en hovedtrener som har ansvaret deler av eller hele den første sesongen. Hensikten er å få en best mulig start med en person som kjenner Vind og hvordan dette gjøres på en best mulig måte. Dette er spesielt viktig siden dette også er mange foreldres første møte med organisert idrett. Foreldrenes roller blir som hjelpetrenere, lageldere og foreldrekontakter.

Barnefotball 7-12 år.

Foreldre tar over som trenere, med en som har hovedansvaret.

Felles for barnefotball generelt er at det må være en trenertetthet på maks 1:10 for å få best mulig miljø og læring for alle, uansett nivå.

Har kullet flere lag må det være en lagleder pr lag.

Foreldrekontakter kan være felles for felre lag.

Ungdomsfotball 13-19 år.

I utgangspunktet ønsker klubben å ha eksterne trenere, dvs uten familieralasjoner til noen av spillerne. MEN det er viktig å understreke at det ikke er noe i veien for å ha en mor eller far som trener, men det er da krav til kompetanse som vil være med i vurderingen. Sliek spørsmål avgjøres av sportslig utvalg sammen med lagets støtteapaprat foreøvrig.

Foreldre må bidra som opmenn og lagledere/foreldrekontakter som for alle lag ellers.

Seniorfotball.

De samme regler som for ungdomsfotballen gjelder her.

Vind Idrettslag
Besøksadresse: Vestre Totenveg 523
Postboks 726, Kirkeby, 2805 Gjøvik

Tlf: 61 17 60 34 e.post: post@vindil.no Kontaktperson: Ketil Gjerde - Daglig leder: ketil@vindil.no / 943 49 080

Send SMS

Add to Skype

You'll need Skype CreditFree via Skype

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift