Dugnadskalender 2021

Dugnader og Kioskvakter Dugnadskalender for høsten 2021 er nå klar. Vi har som vanlig tatt utgangspunkt i antall aktive registrert pr. gruppe pr. 30.07.2021 Du finner kalenderen, samt oversikt over kioskvakter på dugnadsiden. Klikk på knappen (Dugnader og Kioskvakter)...
Administrasjonen i sommer

Administrasjonen i sommer

Vind ILs administrasjon avvikler ferie fra uke 27-33, men det vil alltid være minst en av oss ansatte til stede på Vind til enhver tid. Ferieplan administrasjonen: Kontorassistent Renata Bolek: 6. juli – 25. Juli Akademileder Stian Lauritsen: 5. Juli – 8....
GOBB arena i sommer

GOBB arena i sommer

GOBB arena holdes stengt i sommer (uke 27-30). I praksis betyr dette at de som har organiserte treninger låser seg inn og slipper utøvere inn i anlegget og sørger for at alle er ute etter endt økt. Minner om at utleverte adgangskort er personlig og skal ikke lånes ut....