Vind ILs administrasjon avvikler ferie fra uke 27-33, men det vil alltid være minst en av oss ansatte til stede på Vind til enhver tid.

Ferieplan administrasjonen:

  • Kontorassistent Renata Bolek: 6. juli – 25. Juli
  • Akademileder Stian Lauritsen: 5. Juli – 8. August.
  • Marked og Arrangement: Roy Pedersen, 14. Juli – 20. Juli
  • Driftsleder Roger Bents Øverli 19. Juli – 1. August
  • Ketil Gjerde 12. juli – 18. Juli. + 2. august – 22. august.

 

God sommer 🙂