Viktig informasjon til alle som ferdes på og ved Vind Idrettspark – ferdsel på anleggsområdet er strengt forbudt!

Som mange har fått med seg er gravearbeider i gang, denne uken har man tatt av matjorda. Matjord er kjørt ut på jordene rundt Østby Gård, og noe er plassert i skileikanlegget som får seg en aldri så liten facelift i samme slengen når vi først har muligheten. I tillegg er de 4 stolpene lengst nord på ballsletta som har sørget for lys til skistadion tatt ned.

Innkjøringen til grusbanen er sperret med byggegjerder, og hele anleggsområdet skal gjerdes inn. Dette er noe som gjøres neste uke.

Alternativ parkering blir nå på motsatt side av Vestre Toten veg (den såkalte KS tomta). Det er KUN tillatt å parkere der gresset er slått. Øvrige områder skal brukes til beite, og må derfor ikke benyttes. Beiteområdene blir gjerdet inn senere i sommeren.

Sikkerhet for alle er veldig viktig og det vil ikke bli adgang på anleggsområdet for andre enn autorisert personell. Dette gjelder også om det havner fotballer eller annet utstyr innenfor byggegjerdet.

DET ER IKKE TILLATT FOR NOEN Å TA SEG OVER BYGEGJERDET FOR Å HENTE FOTBALLER eller annet utstyr som havner over gjerdet! Dette blir hentet ut påfølgende morgen og lagt i utstyrsbrakka ved kunstgressbanen.

Denne regel må respekteres gjennom hele anleggsperioden, og gjøres av sikkerhetshensyn.

Copy link
Powered by Social Snap