GOBB arena vil være låst i hele juli måned.

Dere med abonnenter i Mesterhus Treningssenter har adgang som vanlig. (Husk å ikke slippe inn andre personer med ditt kort)

Alle treninger for juli måned er deaktivert, de som skal trene likevel bruker kunstgressbanen ute.

Administrasjonen.

I ukene 28-29-30 er det svært begrenset med ansatte på jobb.

Når det gjelder spørsmål om aktivitetsukene i sommer, kontakt Marius Jansen (993 00 937)

 

God sommer 🙂