Møterom Syljuåsen, GOBB arena, Torsdag 23. mars 2022 kl. 18.00.

Til medlemmene i Vind Idrettslag

Gjøvik 21. februar 2023

Innkalling til årsmøte i Vind Idrettslag for 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Vind Idrettslag.

Årsmøtedokumenter finner du på knappen på denne siden.

 

Med vennlig hilsen

Hovedstyret i Vind IL

 


 

Forhåndsvarsel om årsmøtet:

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest [dato som er senest to uker før årsmøtet] til:

  • Daglig leder ketil@vindil.no
  • Vind Idrettslag, Postboks 726, Kirkeby, 2805 Gjøvik. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på  idrettslagets hjemmeside www.vindil.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Vind Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Vind Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se [navn på idrettslaget]s lov.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Vind Idrettslag, eller daglig leder Ketil Gjerde kontaktes på 943 49 080 eller e-post ketil@vindil.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret