Til medlemmene i Vind Idrettslag

Gjøvik 18. mars 2021

Innkalling til årsmøte i Vind Idrettslag for 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Vind Idrettslag

Årsmøtet avholdes torsdag 25. mars 2021 kl. 18.00.

Alle medlemmer kan delta via Teams.

De som kan møte fysisk er:

  • Hovedstyret inkl. de som står til valg som nye styremedlemmer.
  • Møteleder: Øistein Schjellerud (foreslått)
  • Spesielt inviterte.
  • Administrasjonen.

Meld deg på via knappen.

Link sendes i bekreftelse av påmeldingen.

Mvh Hovedstyret i Vind IL

 


 

3. februar 2021: Forhåndsvarsel om årsmøtet:

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest [dato som er senest to uker før årsmøtet] til:

  • Daglig leder ketil@vindil.no
  • Vind Idrettslag, Postboks 726, Kirkeby, 2805 Gjøvik. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på  idrettslagets hjemmeside www.vindil.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Vind Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Vind Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se [navn på idrettslaget]s lov.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Vind Idrettslag, eller daglig leder Ketil Gjerde kontaktes på 943 49 080 eller e-post ketil@vindil.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret  

Copy link
Powered by Social Snap