Ballslsetta.

Fotballgruppa hadde et akutt behov for mer banekapasitet for barnelagene spilte på denne tiden rundt om i Sørbyens løkker som ofte var av ymse kvalitet. Dette sammen med av klubben var tildelt Ski NM i 2009 og behovet for et oppgradert skistadion var stort. Ved fotballturneringer måtte klubben leie plass på andre baner og bruke løkker og småbaner rundt om i Sørbyen. Dette ønsket man å samle på Vind noe som gjorde at arrangementene ble enklere å gjennomføre,

Ballsletta som ved etablering utgjorde 13,5 mål har skapt masse god aktivitet for skiløpere og fotballspillere gjennom hele året siden den ble etablert. Arbeidene startet i 2005 og den ble tatt i bruk etter sommerferien 2008.

Det ble gjennomført et makeskifte fra jordbrukseiendom i samarbeid med Ås Gård og Gjøvik Kommune.

Finansieringen ble løst med tilskudd fra Gjøvik Kommune, spillemidler, dugnadsinnsats samt at klubben lånte 1,3 millioner for å få gjennomført prosjektet. Totalprisen inklusive spillemidler var på ca. 3,6 millioner.

Ca. 1/3 av ballsletta er benyttet til byggingen av GOBB arena, men fremdeles er det igjen 110 meter av denne, ca. 9 mål av området, med god plass til både langrenn- og fotball aktivitet.

Ballsletta 2021:

Vedlikehold.