BDO Gjøvik blir offisiell samarbeidspartner i Vind IL.

BDO er innlandets ledende rådgivnings- og revisjonskontor. Bedriften ser stor verdi i lokal tilstedeværelse og forankring. Dette reflekteres i deres engasjement i Vind Idrettslag.

“Vi stiller oss bak Vind ILs verdier og visjon” – uttaler BDO Gjøvik som et av hovedargumentene bak samarbeidet med Vind IL.

Vi ser frem til videre samarbeid og vil bruke dette som motivasjon i arbeidet med å legge til rette for idrettstilbud og aktivitet for barn og unge. Som alle våre sponsorer og samarbeidspartnere bidrar BDO til å skape et inkluderende miljø med fokus på mestring, trygghet og tilhørighet for barn og unge.

Se nærmere beskrivelse av BDOs virksomhet nedenfor eller besøk dem på https://www.bdo.no/nb-no/kontorer/gj%C3%B8vik

Copy link
Powered by Social Snap