Vind Idrettslag er en stor klubb med et flott anlegg og vi håper at alle tenker det er viktig å opprettholde både anlegget og det gode aktivitetsnivået.

Når vi nå opplever store prisøkninger på varer og tjenester generelt, og ikke bare på strøm, er det viktigere enn noen gang at økonomien i klubben er god og sunn. Allerede i august starter jobben med å skifte ut kunstgresset på den 11 år gamle utendørs banen vår.

Det er også viktig at alle medlemmer oppfyller sin forpliktelser ved det å være medlem. Det er tidels store summer utestående hos medlemmer som ikke har betalt medlems- og treningsavgifter for 2022, noen også for 2021.

De det gjelder vil om kort tid motta en siste purring på dette før det evt. tas videre grep for å få inn pengene.

Les mer om medlemskap og kostnader her: https://www.vindil.no/hva-koster-det/

Ta kontakt om det er noe du lurer på.

 

Ketil, daglig leder