Betaling av medlems- og treningsavgifter.

Det er kanskje så man tenker det ikke er nødvendig å betale medlems- og treningsavgifter nå som det ikke er aktivitet. Snarere tvert i mot for dette har faktisk aldri vært viktigere enn noen gang. Idrettslag er ikke business men et fellesskap som dere som medlemmer eier og styrer. Vi ansatte utfører kun de oppgaver vi er pålagt av hovedstyret og i de arbeidsinstrukser som til enhver tid foreligger. Nå er som mange vet er alle ansatte, bortsett fra daglig leder (DL) permitterte. Hvor lenge det går uten aktivitet før også DL permitteres vurderes av hovedstyret i de ukentlige styremøtene som foregår via Teams.

Det er ikke slik at alle kostnader stopper opp selv om aktiviteten stopper for det er mange faste kostnader vi ikke får stanset, men kanskje utsatt en stund, men de blir ikke borte av den grunn. Derfor oppfordres alle til å betale medlems- og treningsavgifter som normalt for at Vind Idrettslag skal stå best mulig rustet når aktiviteten kommer i gang igjen.

Del 1 av treningsavgift for 13 år og eldre er allerede fakturert for fotball og amerikansk fotball. Del 2 faktureres i juni. For barnefotballens del kommer faktura for treningsavgift i mai. Som nevnt tidligere oppfordres alle til å betale disse som normalt. For langrenn, bordtennis og cheerdance faktureres treningsavgift for neste sesong i november/desember 2020.

De som ikke er i stand til å betale, kan lese her om hvilke muligheter man har.

Disse avgiftene gir et godt bidrag til klubbkassa men er på ingen måte nok til å drifte klubben og de flotte anleggene vi har. I tillegg har vi statlige og kommunale tilskudd, sponsorinntekter, leieinntekter og ikke minst inntekter fra alle våre arrangementer, dugnader, FFO osv. Vi har løpende oversikt over inntektstapene, og vi står nå ovenfor en periode med mange store arrangementer som TINE Fotballskole, adidas cup, Gjøvik cup osv. Blir ikke disse noe av, utgjør dette tap på et syvsifret beløp, og da blir det blir dramatisk. Vi vet enda ikke hva vi faktisk får i kompensasjon via krisepakkene fra staten, men  inntekter fra kiosk, dugnader  og utleie osv. dekkes foreløpig ikke av ordningen.

Med vennlig hilsen

Ketil Gjerde

 

Copy link
Powered by Social Snap