Vind IL er i ferd med å ferdigstille en eget e-sport arena i vår flotte hall GOBB arena.

Dette rommet blir dedikert til e-sport og her skal unger og ungdom lære.

Vi skal kun holde på med sports spill og ingen som har med vold osv. å gjøre.

Mer informasjon kommer, og vi planlegger et informasjonsmøte mandag 10. januar 2022

Copy link
Powered by Social Snap