Bilia er opptatt av å bidra i lokalsamfunnet ved å støtte sunne og positive aktiviteter på Gjøvik. Samtidig er Bilia opptatt av å bistå i utviklingen av unge lovende utøvere i det lokale idrettsmiljøet. Vind Idrettslag tikker dermed alle boksene for hva Bilia mener er et godt formål og er dermed en samfunnsaktør de ønsker å være assosiert med som sponsor og kommersiell samarbeidspartner.
Gjennom engasjementet som hovedsponsor i Vind IL ønsker Bilia å støtte klubbens arbeid med tilrettelegging av aktivitet og idrettstilbud for barn og unge. Samtidig gir avtalen Bilia anledning til å nå ut til et bredt nedslagsfelt der de treffer sin viktigste målgruppe; etablerte og aktive familier!
E-SPORT
Vind IL har gjennom 2019 utforsket E-sport og er i gang med et prosjekt med hensikt å etablere E-sport som aktivitet i klubben på sikt. Som en del av den nye avtalen blir Bilia Vind ILs første offisielle sponsor og samarbeidspartner klubbens e-sportprosjekt.
Copy link
Powered by Social Snap