Hva er FFO og IFO?

Vind IL Syljuåsen Akademiets FotballFritidsOrdning og IdrettsFritidsOrdning er et kombinert tilbud som har utviklet seg ut i fra det opprinnelige tilbudet ved Telenor Xtra FFO som startet opp på Vind i 2013. Ansvarlig for tilbudet er Marius Jansen (marius@vindil.no).

 

Etter at vi startet opp med IFO fra våren 2021, så var det tydelig at dette var et etterspurt tilbud. På bakgrunn av dette, så startet det opp en kombinert løsning fra januar 2022, ved at vi tilbyr både aktivitet i Thermofloorhallen og i Fotballhallen på tirsdager og torsdager.

Rekruttering

Dette er et tilbud for unger i hele Gjøvik regionen. Imidlertid vil dette begrense seg selv i forhold til reiseavstand og -tid.

Henting på skolene

Vi henter med buss på skolene i Sørbyen og Hunndalen. Andre skoler etter avtale.

Dager?

Dette er et tilbud som går hver tirsdag og torsdag.

I tillegg kan man velge IFO på mandager.

Timeplan

13.15-14.05 Henting på skolene.

14.00-14.30 Mat

14.30-16.00 Aktivitet

16.00-16.30 Henting

 

Priser pr. mnd:

1 dag pr uke: 800,-

2 dager pr uke 1200,-

3 dager pr uke 1500,-

TILBUD HØSTEN 2022

FFO+IFO Tirsdager for gutter og jenter f. 2013 og 2014.

FFO+IFO Torsdager for gutter og jenter f. 2013, 2014 og 2015.

FFO+IFO TIRSDAG FOR 2016 (OPPSTART UKA ETTER HØSTFERIEN)

FOR BESTILLING AV KLÆR, FØLG LINKEN

Bestille klær via Telenor Xtra