Vind IL ønsker velkommen til informasjonsmøte onsdag 10. juni kl. 18.00 på Vindhytta.

Kan du ikke komme på møtet så møt opp på treningen eller gi beskjed om interessen til ketil@vindil.no.

Første trening blir allerede torsdag 11. juli kl. 18.00 på Øvre Bane.

I år er oppstarten mye senere enn normalt og dette møtet har vært utsatt flere ganger pga. Corona situasjonen.

Informasjonen finner du ved å klikke på knappen på denne siden, og den er også delt ut i alle barnehagene i Sørbyen.

 

 

 

Copy link
Powered by Social Snap