Vi inviterer til informasjonsmøte om fotball for årets 6 åringer (født 2017)

Dato: Tirsdag 28. mars kl. 18.00. 

Sted: Møterom Syljuåsen, 2 etg. i GOBB arena. 

Første trening: Torsdag 20. april kl. 17:00 i Fotballhallen, GOBB arena

Se hva NFF skriver om vårt opplegg for 6 åringene:

https://www.fotball.no/kretser/indre-ostland/aktuelt-2020/kombinerer-grasrottrenerkurs-med-oppstarten-for-6-aringene/