Som de fleste har fått med seg startet gjenåpningen av samfunnet med trinn 1 gjeldende fra fredag 16 april.

Dette betyr i praksis dette for aktiviteten på Vind:

Alle må forholde seg til smittevernvaktenes anvisninger.

For barn og ungdom yngre enn 20 år:

  • Aktivitet med personer innenfor samme kommune.
  • Innendørs: Inntil 50 deltakere og inntil 50 tilskuere.
  • Utendørs: Inntil 200 personer der publikum sitter på tribunen med 1 meters avstand

For voksne over 20 år:

  • Aktivitet med personer innenfor samme kommune.
  • Innendørs: Trening med grupper på inntil 10 personer så lenge de kan trene med 1 meters avstand.
  • Utendørs: Trening med 1 meters avstand.

Individuelle idretter:

  • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.
  • Voksne kan drive aktivitet i grupper inntil 10 personer med 1 meters avstand.