Tekst: Jens Petter Markestad

GOBB arena reiser seg trygt og sikkert, og er i ferd med å bli et flott skue på Vind idrettspark.

Fotballhallen er tettet, og innvendig er grunnarbeid for legging av kunstgresset klargjort. Fundamentering for servicebygg og idrettshallen er klargjort, og heising av resterende stålkonstruksjon er nært forestående.

Samtidig er det oppstått en forsinkelse på levering av kunstgresset, noe som medfører at entreprenøren ikke får klargjort fotballhallen som en treningsarena nå i vinter. Plan og forventning var at vi skulle få tilgang til å på kunstgress i hallen fra uke 10, selv om servicebygg og idrettshallen ikke var klar. Dette lar seg nå ikke gjennomføre.

Arbeidet med GOBB Arena startet i juni 2019, og planlagt byggetid for hele hallen var 12 mnd. Med det store formatet et slik bygg har, kan forsinkelser av ulik art og årsaker oppstå. For å redusere risikoen for øvrige forsinkelser, og legge til rette for best mulig fremdrift, har Vind og entreprenøren blitt enige om at hele hallen nå gjøres ferdig før Vind IL som byggherre overtar bygget. Vi skulle veldig gjerne ha tilbudt spill i fotballhallen allerede nå i vinter, men når situasjonen er blitt som den er blitt, er det en stor fordel for Vind at vi er litt ekstra tålmodige. og lar entreprenøren ferdigstille hele GOBB arena samlet.

Som bildende viser har vi i hvert fall noe stort å se frem til, -dette blir topp kvalitet for ren idrettsglede!

Copy link
Powered by Social Snap