Det skjer mye gjennom et år på Vind. Dette året har bokstavelig talt vært annerledes året og har bragt oss ting vi ikke hadde sett for oss når vi gikk inn i julen 2019.

Jeg skrev for et år siden at vi alle gledet oss til å ta i bruk GOBB arena. Det har vi gjort til gangs og hvilken treningsiver vi opplever blant alle som bruker anlegget. Alle går rundt om smiler og er stolte over hva vi har fått til sammen, det kaller vi Topp Kvalitet – Ren Idrettsglede. 

2021 er året vi skal lære oss å drive et så stort innendørsanlegg for det innebærer også en del utfordringer som fordeling av treningstider, sørge for nok inntekter, løpende drift og vedlikehold osv. Kjenner jeg Vind rett skal vi også klare å løse slike oppgaver også.

Jeg har lyst å trekke frem 3 personer som har dratt det aller tyngste lasset for å realisere halldrømmen vår. Anders Myhre, Richard Søfteland Jensen og Jens Petter Markestad som med sin kompetanse har loset prosjektet gjennom de forskjellige utfordringer som som dukket opp underveis på en rett og slett imponerende måte. En spesiell takk til deres bedre halvdeler for utvist tålmodighet.

Som mange er kjent med er Vind ILs økonomi basert på mange arrangementer både vinter og sommer. Når situasjonen ble som den gjorde og vi måtte avlyse nær sagt alle arrangementer fikk vi noen utfordringer i fanget som måtte løses. Aktiviteten ble i en periode stengt helt ned, ansatte ble permittert, arrangementer avlyst osv. Langrennsgruppa fikk nesten gjennomført 19/20 sesongen før nedstengingen i mars. Vi gjenopptok aktivitet etter 17 mai innenfor de rammer myndighetene la. Bortsett fra et par vårmåneder gjennomført treninger og etter hvert fotballkamper og bordtenniskamper. Amerikansk fotball og cheerdance har ikke fått konkurrere i det hele tatt gjennom året.

Økonomisk har vi kommet greit gjennom året takket være deres – medlemmenes – ønske og vilje til å betale medlems- og treningsavgifter som normalt selv om tilbudet har vært noe redusert sett opp mot normale år. Dette står det stor respekt av og har vært avgjørende i så måte. Krisepakker til idretten har vi søkt og fått innvilget i to runder, mens vi venter på svar på den tredje pakka. Disse pakkene har kompensert bortfall av inntekter i forbindelse med arrangementer. Våre sponsorer har også opprettholdt sine avtaler, og med et par unntak er alle avtaler betalt. Disse 3 inntektene; treningsavgifter, sponsorer og arrangementer representerer de tre største enkeltinntektene våre og utgjør ca. 60% av våre totale inntekter.

Som dere kan lese et annet sted på hjemmesiden blir det endringer i administrasjonen. Roy Pedersen kom inn på Marked og Arrangement i oktober. Stian Lauritsen erstatter Thomas Andersen som Akademileder fra nyttår. Fra samme tidspunkt blir Kolbjørn Asphaug (71) pensjonist på heltid. hans regnskapsoppgaver fordeles mellom Regnskapsconsult AS, kontorassistent Renata Bolek og klubbens daglige leder.

Nytt anlegg byr på muligheter til ny aktivitet og fra februar 2021 setter vi i gang med IFO Idretts Fritids Ordning for barn 2-5 trinn. Et all idretts tilbud med variert aktivitet. Les mer om IFO . Det er satt i gang basket på Vind noe som virker svært lovende med nær 100 som har vært på treninger. Dette blir formalisert fra nyttår av og vi er optimistiske med tanke på dette tilbudet.

Vi har søkt NM på Ski 2023, dette bli avgjort i slutten av januar allerede. Her vi vil trenge mange frivillige, noe vi kommer tilbake med invitasjoner på etter at tildeling er offentliggjort.

En riktig god jul ønsker alle medlemmer, støttespillere og sponsorer!