I Høstferien inviterer vi alle barn- og unge til en morsom aktivitetsuke på Vind Idrettspark. Det blir lek og moro, ballspill og aktiviteter i skog- og mark.

Meld på i lenken. 

Aktivitetsuka i høstferien gjennomføres på fem ukedager, mandag 11 til fredag 15 oktober. Det blir program fra klokken 09.00-15.00, og barna blir servert lunsj. 

Påmeldingsfrist søndag 12. september 2021.

Alle kidsa skal med!

Marius Jansen Sammen med Jonas Bjerkvold Bjorbækmo skal lede aktiviteten gjennom sommeren og høsten. Marius er til daglig leder for Gjøvik Idrettsfritidsordning på Vind, fysisk trener i Vind og tar i mot 6-åringene som begynner med fotball. Jonas er hovedtrener på Vind G14, FFO/akademi trener og tar i mot 6-åringene som begynner med fotball «Når vi planla opplegget hadde vi ett mål: Det skal være moro og trygt for ungene, og gi en morsom ferieuke»

Aktiviteter, ball-lek og turer

Det er planlagt en aktivitetsuke med masse, varierte aktiviteter. Vi skal på tur i skogen, vi skal ha morsomme ballaktiviteter, og gjennomføre noen lagbyggingsøvelser.

Vi tilpasser aktiviteten etter alder og forutsetninger. Alle ungene skal ha det gøy, utfordres til å prøve nye ting, og oppleve mestring. Barn med nedsatt funksjonsevne er hjertelig velkommen til å delta. Ta kontakt med oss så kan vi snakke sammen om hvordan vi kan tilrettelegge for å gi en god opplevelse og morsom aktivitetsuke for alle. 

Flott ungdom som instruktører

Vi er så heldige å ha masse ungdommer i klubben som har erfaring som faddere og aktivitetsledere på fotballskoler og to- og to instruktører skal få følge sin gruppe unger gjennom uka.

Alle ungdommene blir kurset på forhånd, og vi tror nok at de vil syntes aktivitetene er gøy også.

Påmeldinger.

Påmelding skjer via link i denne invitasjonen og bekreftelse på plass får dere på e-post fra oss noen dager etter påmeldingsfristen har gått ut. Det er i utgangspunktet mulig å melde seg på en uke slik at alle som ønsker skal få muligheten, men er det noen som ønsker å bli prioritert pga lavinntekt el. Lignende ta kontakt.

Påmeldinger fra lavinntektsfamilier vil bli prioritert, dette gjelder også deltakelse flere uker. TA KONTAKT! ALL informasjon håndteres konfidensielt!

Spørsmål: Kontakt leder for Aktivitetskolen Marius Jansen på marius@vindil.no / 99300937 

Copy link
Powered by Social Snap