Velg en side

Nye årskull rekrutteres det året gutter og jenter starter på barneskolen.

Rekruttering kan også gjøres mot eldre årsklasser etter samme mal.

Rekruttering skjer primært mot barn som tilhører skolene i Sørbyen; Kopperud- og Vindingstad Skoler.

 

Årshjul:

Uke 1-10:

 • Sportslig leder ansetter trener(e) sammen med daglig leder som kan ta imot kullet og være hovedtrener det første året eller så lenge man finner det hensiktsmessig.
 • Finnes det foreldre med kompetanse kan de tas inn i trenergruppa fra dag 1.
 • Foreldre skoleres med laglederkurs og Grasrottrener del-kurs 1 samtidig med at barna er ute på banen. (se mer om dette lengre ned)

Uke 11-13:

 • Sende ut Invitasjon til alle barnehagene i sørbyen, se mal nederst.
 • Oversikt over barnehager finnes på Gjøvik.Kommune.no
 • Heng også opp oppslag på begge skolene (se over)
 • Informasjon gjøres også tilgjengelig gjennom klubbens hjemmeside og Facebook.

Uke 14-15:

 • Arrangere informasjonsmøte for foresatte.

Uke 16-17:

Kamper og sesong:

 • Oppstart treninger på Vind.
 • Kamper starter normal opp i mai måned og dette har siden man startet med 3er fotball foregått som egne turneringer f.eks. en lørdag formiddag.
 • Kamparrangementene kan også være en del av en turnering, som f.eks. VInd ILs egen GJøvik Cup som arrangeres helgen før skolestart hvert år.
 • Normalt er sesongen over ca. i midten av september.
 • Innendørs treninger utover høst og vinter vil det også bli tilbud om.
Copy link
Powered by Social Snap