DETTE TILBUDET ER PER NÅ IKKE AKTIVT (HØSTEN 2023)

MER INFORMASJON KOMMER VED EN SENERE ANLEDNING

Hva er IFO?

Gjøvik IdrettsFritidsOrdning eies og drives av Vind Idrettslag og Vind IL Syljuåsen Akademiet

Tilbudet har sitt utspring i opprettelsen av Telenor Xtra Fotball FritidsOrdning i 2013 og som utvides til et all-idretts tilbud i forbindelse med åpning av GOBB arena. FFO består selvsagt fremdeles og blir en del av det nye tilbudet.

Fra og med januar 2022, så vil mandag være IFO-dagen på Vind IL Syljuåsen Akademiet. Tirsdager og torsdager vil inneholde FFO+IFO (kombinert).

Ansvarlig for tilbudet er Marius Jansen (marius@vindil.no)

Rekruttering

Dette er et tilbud for unger i hele Gjøvik regionen. Imidlertid vil dette begrense seg selv i forhold til reiseavstand og -tid.

Henting på skolene

Vi henter med buss på skolene i Sørbyen og Hunndalen. Andre skoler etter avtale.

Dager?

Dette er et tilbud som går hver mandag.

I tillegg kan man velge FFO+IFO (kombinert) på tirsdager og torsdager.

Timeplan

1305-1420: Henting på skolene og matservering

1420-1600: Aktivitet

Fra 1600: Henting

Priser pr. mnd:

1 dag pr uke: 850,-

2 dager pr uke 1275,-

3 dager pr uke 1500,-

Hovedprinsipper IFO

• Å gi barn mulighet til fysisk aktivitet og opplevelse av mestring gjennom å prøve ut mange forskjellige idretter og friluftsliv.

• Å gi barn mulighet til sunne og gode matvaner.

• Å gi barn omsorg og trygghet gjennom klare rammer og konsekvenser.

• Å gi barn positive fritidsvaner og interesser.

• Varierte aktiviteter – allsidighet.