Hva er IFO?

Gjøvik IdrettsFritidsOrdning eies og drives av Vind Idrettslag og Vind IL Syljuåsen Akademiet

Tilbudet har sitt utspring i opprettelsen av Telenor Xtra Fotball FritidsOrdning i 2013 og som utvides til et all-idretts tilbud i forbindelse med åpning av GOBB arena. FFO består selvsagt fremdeles og blir en del av det nye tilbudet.

Fra og med januar 2022, så vil mandag være IFO-dagen på Vind IL Syljuåsen Akademiet. Tirsdager og torsdager vil inneholde FFO+IFO (kombinert).

Ansvarlig for tilbudet er Marius Jansen (marius@vindil.no)

Rekruttering

Dette er et tilbud for unger i hele Gjøvik regionen. Imidlertid vil dette begrense seg selv i forhold til reiseavstand og -tid.

Henting på skolene

Vi henter med buss på skolene i Sørbyen og Hunndalen. Andre skoler etter avtale.

Dager?

Dette er et tilbud som går hver mandag.

I tillegg kan man velge FFO+IFO (kombinert) på tirsdager og torsdager.

Timeplan

1305-1420: Henting på skolene og matservering

1420-1600: Aktivitet

Fra 1600: Henting

Priser pr. mnd:

1 dag pr uke: 800,-

2 dager pr uke 1200,-

3 dager pr uke 1500,-

Hovedprinsipper IFO

• Å gi barn mulighet til fysisk aktivitet og opplevelse av mestring gjennom å prøve ut mange forskjellige idretter og friluftsliv.

• Å gi barn mulighet til sunne og gode matvaner.

• Å gi barn omsorg og trygghet gjennom klare rammer og konsekvenser.

• Å gi barn positive fritidsvaner og interesser.

• Varierte aktiviteter – allsidighet.