Frivilligheten og idretten er inne i en annerledes og utfordrende periode. Normalt ville idrettsanlegg på Vind og andre steder vært fylt av et yrende liv nå som det blir lysere og lengre kvelder for hver dag som går.

Vår egen kunstgressbane er snart bar, men denne er fremdeles og inntil videre stengt selv om det nå er kommet en klargjøring av retningslinjene som skal gjelde for treningsaktivitet fremover. Vi avventer nå presisering og detaljering av retningslinjene fra NFF/NIF. Det er varslet at disse vil komme raskt, og vi vil legge til rette for at man kan ta anlegget i bruk igjen innenfor disse retningslinjene så snart vi har fått etablert det praktiske omkring dette. Inntil det blir gitt nærmere beskjed må vi be om at alle respekterer og forholder seg til at anlegget pr nå er stengt.  Videre vil vi oppfordre til at alle setter seg godt inn i og ikke minst følger retningslinjene når det blir åpnet for aktivitet, og at alle forholder seg til fordeling av tider og banelogistikk som vi nødvendigvis må etablere for at det skal la seg gjøre å innrette seg etter retningslinjene.

Egentrening er det som gjelder inntil videre, se de mange tipsene på diverse sosiale medier.

Dessverre ble sesongene for langrenn, bordtennis og cheerdance forkortet, men størsteparten ble heldigvis gjennomført før det ble stopp.

For fotball og amerikansk fotball sin del så vil sesongene bli forskjøvet i forhold til hva som er normalt. I verste fall kan vi se avlysninger, men der er noe vi alle inderlig håper ikke skjer. Som nevnt i innlegg på hjemmesiden tidligere må vi nok regne med at vi må bruke sommeren og strekke oss utover høsten for å få avviklet sesongen.

Det er pr nå ikke anledning til å drive kakelotterier. Andre inntektsbringende tiltak i lagene eks. vis salg av produkter (kakebokser, kaffe etc) som ikke medfører ansamling av mennesker og/eller direkte kontakt kan være alternative tiltak.

Vi er kjent med at det i flere lag planlegges reiser til turneringer i inn- og utland. Vi minner om at det skal søkes klubben om slike reiser, ref. Vind ILs reisereglement og tilhørende søknadsskjema. Med reduserte muligheter for inntjening vil det være flere enn normalt som ikke har anledning til å delta på cupreiser m.v. Dette må man i det enkelte lag være oppmerksomme på, ref.  reisereglementet mht. hvilke reiser man skal søke klubben om, herunder også at det skal redegjøres for hvordan man sikrer at alle i laget får en realistisk mulighet til å delta.

Slik de rådende forhold er anbefaler vi våre lag til ikke å reise på turer som omfatter overnatting og/eller utenlandsreiser. Vi vet ikke hvor lenge reiseforbudet vil vare og bestiller man reiser nå kan det være vanskelig å få refundert eventuelle forskuddsbetalinger ved senere avbestillinger, spesielt i utlandet. Ref. OA’s artikkel om damelagets treningsleir til Sverige denne påsken.

2020 ser ut til å bli det året da vi må ha fokus på å avvikle seriespillet på en best mulig måte og at man i størst mulig grad deltar i lokale turneringer, og ikke minst med tanke på våre egne arrangementer.

Hovedstyret avholder nå ukentlige Teams møter. Situasjonen og utviklingen følges nøye både fra styret og administrasjonen slik at vi skal være i stand til å  gjennomføre, og justere tiltak løpende etter hvert som situasjonen endrer seg.

Det er foretatt permitteringer av fast ansatte. pt. er det kun daglig leder som er i arbeid for å ivareta nødvendige funksjoner og utføre nødvendige oppgaver i den fasen vi nå befinner oss i. Ytterligere permitteringer vurderes fortløpende.

Copy link
Powered by Social Snap