Vi inviterer til en trygg og morsom kick-off av fotballsesongen 01.-02 mai. Vi får besøk av våre venner fra SK Gjøvik-Lyn, Vardal IF og Varde. 

Kampoppsett

Lagene og dommerne vil motta kampoppsett på epost.

Smittevern

 1. Innregistrering: Lagleder leverer liste over alle deltakere ved innregistrering inkludert telefonnummer:
  1. Spillere med telefonnummer til foresatt
  2. Lagledelse og trenere
  3. Eventuelle foreldre som følger laget på grunn av sosiale hensyn
 2. Det er ikke åpnet for publikum under treningskampene, med følgende unntak:
  1. Jenter 7 og gutter 7 klassen har anledning til at en foresatt følger hver enkelt spiller.
  2. Foresatte som følger Jenter 7 eller Gutter 7 må meldes inn til lagledelse og registreres som del av lagets tropp ved ankomst
  3. Ved sosiale hensyn kan foresatte følge enkeltspillere, men foresatt må da meldes som del av lagledelsen til laget.
 3. Trenere/lagledere er ansvarlig for å at lagets spillere oppholder seg samlet og overholder smittevernsregler under dagen.
  1. Det vil merkes oppholdssone til samtlige lag utendørs hvor bagger og utstyr kan oppbevares.
  2. Lagets spillere må i hovedsak oppholde seg i sin sone i pauser mellom kamper, evt gå i samlet tropp til hinderløyper eller ledige treningsbaner.
 4. Laget vil motta en fruktpose med enkel servering til laget ved ankomst.

 

Velkommen til Vind

Vind vil ha 20 frivillige på jobb under helgen for å sørge for godt smittevern og trygge rammer.

Vi skulle ønske vi kunne ta i mot flere publikum – og holde åpen kiosk – men velger å være forsiktige. Vi ber om respekt for at det kun er foreldrene til 7-åringene som har anledning til å følge sine barn, og da kun på oppmerkede områder utendørs.

Eivind Merok

Leder fotball