1. Når har mitt lag kioskvakt? I dokumentet Dugnad- og kiosk kalender, finner du oversikt over hvilke uker de forskjellige lag og grupper har kioskvakter gjennom året.

2. Oppgaver og beskrivelser: Se knapper på denne siden.

Spørsmål om kioskvakter osv rettes til kioskansvarlig Renata Bolek, 486 56 262

3. Koder til nøkkelboks. Koder finner du i Rubic i dugnadsvakta di.