Vind IL har etter hvert fått flere ansatte, og her du finner kontaktinformasjon om alle sammen.

Oppgavene til hver enkelt finner du via knappen “Hvem gjør hva” på denne siden.

 

 

Renata Bolek, Kontorassistent

E-post: post@vindil.no

Telefon: 486 56 262

Om Renata:

Renata (f. 1978) er fra Polen og har bodd i Norge siden 2004. Hun ble ansatt 1.6.2018 i 65% stilling og har en datter.

Mette Stenersen, Markedsansvarlig

E-post: marked@vindil.no

Telefon: 930 23 116

Om Mette:

Mette (f. 1974) er ekte Vind-jente,og er ansatt i 100% stilling fra 1.3.2022 og er mor til to.

Roger Bents Øverli, Driftsleder

E-post: drift@vindil.no

Telefon: 977 75 139

Om Roger:

Roger (f. 1972) Fra Kopperud og ble ansatt i 100% stilling 1.2.2021, er samboer og har en sønn.

Stian Lauritsen, Leder Syljuåsen Akademiet

E-post: akademi@vindil.no

Telefon: 979 42 629

Om Stian:

Stian (f. 1986) har vært ansatt i 100% stilling i Vind IL som leder for vårt fotball-akademi siden 1.1.2021, er gift og har en datter. Stian er også hovedtrener for G13/14 og assistent på A-lag for menn.

Roy Pedersen, Arrangementsansvarlig

E-post: arrangement@vindil.no

Telefon: 953 69 370

Om Roy:

Roy (f. 1963) kaller seg Fastand-gutt. Roy har vært ansatt i 100% stilling i Vind IL siden 25.9.2019 og har 2 sønner.

Ketil Gjerde, Daglig Leder

E-post: ketil@vindil.no

Telefon: 943 49 080

Om Ketil:

Ketil (f. 1964) har vært ansatt i Vind IL siden 2013. Først med oppstart av FFO senere som sportslig leder og anleggs ansvarlig, og som daglig leder fra 2016. Han er samboer med Aase og har 2 sønner.