Fra 1. juni er det åpnet for trening med kontakt for barne- og ungdomslagene. Alle lag kan da trene med full kontakt dersom samtlige spillere er 19 år eller yngre. Det er viktig at lagene fortsatt tar smitteverntiltakene på alvor.

 

Hva er nytt?

  • Spillere som er 19 år eller yngre kan trene innenfor sitt lag med kontakt.
  • Det er anledning til å organisere treningskamper innenfor treningsgruppen
  • Kravet om vask av utstyr lettes. Utstyr kan lagres i lagenes skap, men vi anbefaler fortsatt ukentlig vask

Hva gjelder fortsatt?

  • Meld alltid frafall ved symptomer på luftveisplager.
  • Ha gode rutiner for håndvask
  • Hold minst 1- meters avstand ved oppmøte, informasjon og avslutning av økt
  • Hovedtrener skal fortsatt føre fullstendig oversikt over deltakere på trening. Vi må være forberedt på smitteutbrudd i lagene, og skal da kunne dokumentere hvem som har vært eksponert for en smitterisiko.

 

Oppdaterte smittevernsregler.

NFFs veileder

Copy link
Powered by Social Snap