Lysløypa

Lysløypa.

Tanken om lysløype for søndre bydel ble lansert rundt 1960 av Harald Ødegårdstuen og Arne Sørli. De fikk til et møte hjemme hos Ødegårdstuen, hvor bl.a. idrettskonsulent Alv Kveberg og skoleinspektør Michalsen deltok. De syntes ideen var god, og ville gå inn for saken. Traséen ble inntegnet på kartet, og senere korrigert på grunn av byggingen av Kopperud skole.

Saken ble liggende en tid, og noen tid senere fikk Vind I.L. henvendelse fra Gjøvik kommune om trasélegging av lysløype for søndre bydel. Skigruppa ble bemyndiget til å innkalle til møte med Kopperudjordet Vel, Vindingstad Vel, og skiinteresserte i Kirkebyområdet, for å få fart i planen om lysløype fram til Vindhytta, og eventuelt videre fram til lysløypa fra Raufoss.

Møtet ble holdt vinteren 1968. Fra Vind ble Hans Olsen og Knut Sveen valgt som representanter.

Etter endel jobbing fram og tilbake, fikk Vind henstilling fra nystartede Vindingstad Arbeiderlag om å stå som initiativtager for lysløypa. Dette skjedde på ettersommeren 1972. Traséen var på forhånd trukket opp. Stolpereisingen kunne begynne. Dette ble gjort på dugnad. og arbeidet gikk fort unna. Løypa ble ferdig som dagløype i slutten av 1972. Tilbake sto å få koblet til lys i løypa. Her fikk laget mye hjelp av Yrkesskolen som monterte lampene og holderne. Første etappen fram til Vindhytta var klar, og ble markert med et klubbrenn 28. des. 1973 hvor det var en enkel tilstelning på Vindhytta.

De som var med i den første komiteen var: Per Dahl, Hilmar Olsen, Svein Kjellemo, Asbjørn Heimdal, Kristian Bostad, Gunnar Eklund, Hans Olsen, Åsmund Lysvik og Ivar Brattås.

Etter at det ble inngått avtale med grunneierne Gunvor Nersten og Alf Aasstuen høsten 1973 om tillatelse til å anlegge lysløype over deres eiendommer, ble lysløypa forlenget fram til Vestre Toten grense. Av treningsmessige grunner ble løypa senere omjustert endel, til den traseen den har i dag. Arbeidet med denne delen ble også basert på dugnad, tippemidler, laget fikk støtte av firmaer, og kommunen ga også bidrag til forlengelsen av løypa. Den nye etappen ble på 3.5 km.

I samarbeid med Elton Vel, V. Toten ble lysløypa forlenget fra grensen V. Toten via Markestad fram til Lerudåsen (Raulåven). Dette arbeidet begynte høsten 1977. Dugnadsinnsatsen var enorm. Både store og små deltok i arbeidet, det var opptil 60 stykker på det meste.

Arbeidet gikk fort unna, mye takket være de mange fagfolk som var med i dugnadsgjengen. De som i første rekke sto for ansvaret var: Odd Tofsrud, Hans Olsen og Magnar Roseth. Tredje etappen var på 7.5 kilometer.

Tredje og siste delen av lysløypa ble høytidelig åpnet fredag 10. mars 1978. Det var en enkel tilstelning på bedehuset ved Elton, hvor både store og små fikk serve ring, hvor det også ble rettet mange takkens ord for den flotte innsatsen, som kommer hele byens befolkning til nytte og hygge.

Så var kontakten med nabokommunen sluttet i dobbelt forstand. Forbindelse med lysløypa til Raufoss var knyttet, videre er det forbindelse også til Kapp, Bøverbru og selvsagt til utfartsstedet Sillongen.

Copy link
Powered by Social Snap