Kretsen har vedtatt nye spillformer gjeldende fra 2019 sesongen.

Kretsstyret har vedtatt nye spillformer for 2019 sesongen.

For detaljer, se oppsettet her.

For både gutter og jenter vil 6- og 7-åringene spille 3er, mens 8-åringer og 9-åringer spiller 5er. For de fleste aldersklassene fra 10 år til og med junior er det mulig å velge spillform.

Fotballstyret ønsker at hovedtrener gir melding om hvor mange lag i de ønsker å melde opp i de ulike spillformene så tidlig som mulig for å planlegge baneoppsett og innkjøp av mål. Meld inn antall lag og spillform til Aase Bjerkeseth på aase@vindil.no.

Fotballstyret

Copy link
Powered by Social Snap