Idrettskurset “Mitt Valg” gjennomføres for trenere og lagledere i Vind Idrettslag. Kurset skal gå mandag 6.mai på Vindhytta.

Trenerne og lagledere skal gjennomføre Idrettskurset MITT VALG. Det er invitert en ekstern foredragsholder som skal gjennomføre et meget interessant og nyttig opplegg på Vindhytta. Kurset skal gi trenerne støtte i arbeidet med å bygge et positivt og inkluderende trenings- og konkurransemiljø blant unge utøverne. Den mentale treningen spiller på lag med det fysiske, og bidrar til at barn og unge vil oppleve mer utvikling og bedre sportslige resultater.

Dato: 6.mai.2018
Klokkeslett: 17:00-21.00
Sted: Vindhytta
* enkel servering

Alle som ønsker å delta, må melde seg på kurset via link nedenfor. Påmeldingsfrist 29.4!

Påmelding

Målene til MITT VALG

Hensikten med kurset er å underbygge og implementere Vind ILs visjon og verdier i klubbens idrettstilbud og aktivitet. I Vind er vi opptatt av at barn skal oppleve trygghet, mestring og utvikling. Kurset vil garanter gi klubben bedre forutsetninger for å sikre topp kvalitet og ren idrettsglede blant våre lag og utøvere!

Noen aspekter ved kurset:

Sosiale ferdigheter
Kommunikasjon
Samhandling
Samarbeid
Stressmestring
Sosialt ansvar
Gir økt mestring, trivsel og prestasjon
Lederrollen
Digitalt materiell
15.-20 leksjoner
digital opplæring
Trener som leder
Bygge relasjoner og bygge lag

Gjennom langsiktig og systematisk bruk av MITT VALG:

utvikler barn og unge god sosial og emosjonell kompetanse.
bygger barn og unge relasjoner, utvikler vennskap (unngå mobbing).
forteller barn og unge om opplevelser og erfaringer.
bygges det gode og inkluderende lærings- og fritidsmiljøer.

Les mer om Mitt Valg kurset her: http://www.determittvalg.no/mitt-valg-i-idretten/

Send epost til andreas@vindil.no ved spørsmål. Påmelding til kurset kommer!

VIDEO MITT VALG IDRETTSKURS

Copy link
Powered by Social Snap