Reglene er oppdatert i tråd med nylig publiserte veiledere av folkehelseinstituttet og fotballforbundet. Du finner reglene her

Vi har endret følgende punkter:

– Det er åpent for å trene med grupper a 20 spillere
– Kravet om avstand er endret fra 2 meter til 1-meter
– Det er spesifisert at hovedtrener må føre lister over deltakere på øktene.
– Det er klargjort at Vind IL vil dele kontaktinformasjonen til spillere og trenere med smittevernmyndighetene dersom de ber om det i forbindelse med smittesporing.

Husk:
– Det er fortsatt forbudt med kontakt
– Utstyr skal fortsatt vaskes før og etter økt
– Det må fortsatt overholdes avstandsregler før, under, og etter økt

Fotballstyret anbefaler at øktene gjennomføres i mindre grupper enn det maksimale som er tillatt. Vår anbefaling er øktene gjennomføres med basis i følgende mal:

– Yngre barnelag (6-9 år): Grupper maks 5 spillere
– Mellomtrinn (10-12 år): Grupper med maks 10 spillere
– ungdomslag: Grupper med maks 15 spillere

 

For Vind IL

Eivind Merok og Ketil Gjerde

Copy link
Powered by Social Snap