Alle som er tilstede på Vind må registreres for at vi skal kunne spore evt. smitte.

Dette gjøres enkelt ved å scanne QR koden og legge inn navn og kontaktinformasjon.

Informasjonen lagres i 10 dager før den blir slettet.

Spillere og trenere melder seg på og av treninger/kamper via Rubic APPen LagetMitt

QR koden finnes slått opp flere steder på Vind Idrettspark.

Dette betyr at lagledere slipper å føre manuelle lister!