Sesongavslutning i uke 44 er utsatt. Det kommer oppdatert informasjon om gjennomføringen så fort vi har fått berammet arrangementene. 

 

Pokal og diplomsermoni

På grunn av smittevernsreglene må vi begrense størrelsen på gruppene, og endelig ramme for arrangementet må settes nærmere gjennomføring.

Opplegget blir litt enklere enn tidligere: Det blir gjennomført en kort sermoni hvor spillerne kalles opp og får premie og diplom i storsalen, og spillerne får saft og en liten overraskelse i etterkant.

Merk: Vind har ikke kapasitet til mer enn 60-70 deltakere i Vindhytta, og det er kun spillere og frivillige rundt laget som kan oppholde seg innendørs. Det blir anledning til å vente utendørs for foreldre, og vi serverer en kaffetår (og håper på fint vær).

Hold av datoene

For at alle barnespillerne skal få mottatt sin velfortjente premie, har vi booket storsalen på Vind på følgende tidspunkt.

  • Onsdag den 14.10: 17.00-18.30: 6-åringene (G/J-2014)
  • Onsdag den 14.10: 18.30-20.00: 7-åringene (G/J-2013)
  • Lørdag 17.10: 12-13.30: 10-åringene (G/J-2010)
  • Lørdag 17.10: 13.30-16.00: 11-åringene (G/J-2009)
  • UTSATT – Onsdag 28.10: 17.00-18.30: 8-åringene (G/J-2012)
  • UTSATT – Onsdag 28.10: 18.30-20.00:  9-åringene (G/J-2011)
  • UTSATT – Lørdagen 31.10: 12.00-14.00: 12-åringene (G/J-2008)

Lagene som ønsker det, kan organisere en egen samling for foreldrene og spillere, men de må da selv organisere opplegget, og ta høyde for smittevernsreglene.

Påmelding i Rubic

Det blir opprettet påmeldingsarrangement i Rubic for hver av arrangementene. Husk å meld på, så vi kan sikre oss at gruppene til sammen er innenfor smittevernsreglene.

Fotballstyret,

Copy link
Powered by Social Snap