Sportslig utvalg

  • Morten Skjærstad, sportslig leder e-post: mortenskjaerstad82@gmail.com
  • Tommy Hansen, trenerveileder
  • Stian Lauritsen, Akademileder
  • Geir Morten Bjerkvold, sportslig utvalg
  • Sturla Kollshaugen, sportslig utvalg, jentefotballansvarlig
  • Hanne Sønsteby, sportslig utvalg

 

Mandatet til Sportslig utvalg.

  • Sportslig utvalg skal sørge for at alle lag etterlever klubbens lover og reglementer.
  • Sportslig utvalg er trenere og lagenes diskusjonspartner.
  • Sportslig utvalg følger opp trenere og oppfordrer til kompetanseheving.

Funksjonsbeskrivelser Sportslig utvalg: