Like før jul ble Vind IL og Syljuåsen enige om en ny og utvidet samarbeidsavtale. Syljuåsen er en av de største og mest veldrevne entreprenørene i Mjøsregionen, og dermed en av de mest betydningsfulle aktørene i vårt nærmiljø.

Lokalentreprenøren har vært en lojal og svært viktig sponsor og samarbeidspartner i Vind IL gjennom det siste tiåret. I tillegg til økonomiske bidrag har Syljuåsen bistått klubben med praktiske og tekniske behov i forbindelse med anlegg og arrangement gjennom mange år. Samarbeidet er svært verdifullt for klubben og alle våre medlemmer. Vi er derfor meget fornøyd med at Syljuåsen er med videre som hovedsponsor for klubben i 2020. Vi ser frem til videre samarbeid og vil fortsette å gjøre det vi kan for å bygge tillit på lik linje med Syljuåsen.

 

Copy link
Powered by Social Snap