Vi har dialog med kommuneoverlegen og dessverre kan vi ikke slippe inn foreldre, besteforeldre eller andre inn i GOBB arena.

Dette gjelder alle og er UTEN unntak!

Det er KUN de aktive og trenere som har adgang.

Dette er for å unngå  å utsette noen for unødvendig smittefare, og alle bes respektere dette.

Det vil fra i dag, onsdag, være Vind verter tilstede for å påse at regler overholdes.

Hold avstand, vær nøye med håndhygienen og blir hjemme om du kjenner symptomer.

Når det gjelder kamper og konkurranser gjelder egne regler, dette tas direkte med de det gjelder. Begrensede muligheter for tilskuerplass i denne forbindelse kommer som informasjon fra lagene til foreldre.

Med vennlig hilsen

Ketil Gjerde, daglig leder

Copy link
Powered by Social Snap