NM på Ski 2023 avvikles på Vind med konkurranser torsdag 19. januar til og med søndag 22. januar. Støtteapparat og aktive forventes å komme til Gjøvik mandag/tirsdag så hele uka vil kanskje kunne oppleves som noe av en unntakstilstand her oppe på Gjøviks tak.

Det er KUN biler med akkreditering som kommer inn på området oppe på Østbyhøgda. Dette gjelder utover Vind ILs organisasjonsstab, Skiforbundet, NRK, utøvere og ledere, Naboer og barnehage foreldre og ansatte mv.  er kontaktet spesielt i forbindelse med dette.

Vi oppfordrer flest mulig til å bruke bybussen til og fra Vind, alternativet publikumsparkeringene. (se kartet)

For å sikre en best mulig trafikkavvikling har vi gjort en del tiltak som også vil påvirke dere som bor langs Vestre Totenveg mellom kryssene til nye Vestre Totenveg og nede ved Dalborgen. Vi håper inderlig dette ikke medfører store ulemper for dere.

Vi gjør disse tiltakene i perioden 18-22. januar:

 • Vestre Totenveg blir enveiskjørt i retning nord fra punkt markert med tallet 2 på kartet på  kartet og ned til krysset mot Dalborgen. Dette gjelder fra onsdag morgen 18.1 til og med kvelden søndag 22.1.
 • I begge ender av enveiskjøringen vil vi ha vakter fra morgenen til etter konkurranser er ferdig.
 • Det er begrenset adkomst i dette tidsrommet og det er kun biler med akkreditering som slippes gjennom. Dette er i tillegg til dere beboere, foreldre og ansatte i Østby Gårdsbarnehage, utøvere og støtteapparat, samt organisasjonskomiteen samt ansatte i Vind IL, NRK og Skiforbundet.
 • Publikum og frivillige parkerer ved Ånnerudstuen ved Nye Vestre Totenveg og jordet på Vestby med tilgang fra nord via Dalborgen. Se markeringen på kartet.
 • Det er skiltet gangstier fra publikums parkeringene, følg disse.
 • Skilting langs vegene:
  • Det blir all stans forbundet langs Vestre Totenveg på samme strekning som nevnt ovenfor.
  • Vegskiltene vil lede trafikken riktig veg og til riktig sted fra Gjøvik, Hunndalen og Østre Totenveg.
  • Dette vil bl.a. stå i krysset når du kommer kjørende oppover Nye Vestre Totenveg fra Kopperud:

Annen informasjon:

 • Det er gratis å være tilskuer og selvsagt er alle våre naboer hjertelig velkommen.
 • Gangstier til/fra publikumsområdet under NM dagene ser dere også på kartet.

Det vil være enkelte områder inne på anlegget som er sperret for publikum etter krav fra Skiforbundet. Dette er tydelig skiltet.