Vind IL har vedtatt å åpne opp for organiserte treninger under strenge smittevernregler. Målet er ikke kretsmesterskap, men å unngå forfall og gi barn- og unge et trygt aktivitetstilbud i 2020.

 

Smittevern er viktigst

Den ekstraordinære situasjonen som er skapt av Covid-19 viruset har vist oss at fotball ikke er viktigst. Samfunnsdugnaden som helsepersonell, næringsliv, enkeltpersoner og familier har gjennomført har kostet mye. Nå er det utsikter til at 2020 blir et spesielt år – også for fotballen – hvor smittevern blir det viktigste.

Vi har etter en grundig vurdering kommet fram til at det er trygt og riktig å tilby organiserte treninger for lagene. Vi tror vi slik kan bidra til at barn- og unge lærer seg gode smittevernrutiner under veiledning av erfarne trenere, og at det er viktig for spillerne å få et aktivitetstilbud.

 

Trygg aktivitet

All aktivitet i regi av Vind IL skal foregå etter retningslinjer fra helsedirektoratet, og spesifikke retningslinjer for fotball. Vi har samlet disse, og tatt med oss noen erfaringer fra prøvetreningene, og laget en egen rutinehåndbok for treningene.

Norges Fotballforbund har også gode råd og retningslinjer samlet på sin hjemmeside.

 

Deltakelse er frivillig

Vind IL pålegger ingen trenere – frivillige eller under kontrakt – å delta på fellesøkter i denne perioden. Det er opp til lagene å tilpasse aktiviteten til antall voksenpersoner som kan stille.

Spillere, foreldre og foresatte må også selv vurdere om de ønsker å delta på fellestreningene. Er du i tvil, eller har en underliggende risikofaktor, kan dere få bistand av fastlegen til å ta vurderingen.

Det vil uansett bli et opplegg til alle. Trenerne har fått i oppdrag å lage et treningsopplegg som består av spillermøter på web, et egentreningsopplegg, og treninger i mindre grupper, i tillegg til de organiserte fellesøktene. Alle skal få et tilbud som er godt og trygt – og valgene dere tar for deres familie vil ikke påvirke mulighetene i fremtiden!

 

Vask hender – meld forfall ved tvil

For å gjennomføre trygge fellestreninger er vi avhengig av at alle tar smittevernet på alvor.

Alle må være flinke til å følge rådene i hverdagen, og minske sjansen for å ta med seg smitte på trening. Er dere i tvil om spilleren kan være smittet, eller vært eksponert for smitte, ønsker vi at dere melder forfall til fellesøktene og gir beskjed.

Ved et varsel om smitte eller nærkontakt med smitte fra spillere eller trenere, vil vi varsle helsemyndighetene. Klubben vil da avlyse treninger for gruppa en periode for å gi helsemyndighetene tid til å følge opp. Vi kommer til å gi helsemyndighetene kontaktinformasjon til spillere og foresatte ved et slikt varsel, men ikke dele denne informasjonen med noen andre.

 

Ikke for å vinne kretsmesterskap

Vi kan godt forstå de som kjenner en uro ved oppstart av aktivitet i idrettslagets regi. Noen har spurt oss: Hvorfor skal idretten åpne opp først, og hva med smitterisikoen i regionen vår?

Vi deler den bekymringen, og det letteste ville nå vært stengt fullstendig ned aktivitetstilbudet. Vind IL har ikke ivret for at fotballen skal starte, og støtter de smittevernreglene som er pålagt for idretten. Det meste av aktiviteten er fortsatt stengt. Vi har stengt vår fotball-fritidsordning, og har låst ned et idrettsanlegg som vanligvis yrer av liv store deler av døgnet.

Når vi nå velger å starte med organiserte treninger er det heller ikke for å legge grunnlag for sportslig suksess når kampsesongen starter opp. Det er ikke fordi vi gir etter for press fra de ivrigste fotballspillerne eller fotballforeldrene. Det presset har vi ikke kjent noe av: De ivrigste fotballspillerne – fremtidens Martin Ødegaard – trener på egenhånd, og vil finne fram til treningsvideoer og opplegg for å holde seg i gang.

 

Uviktig nå, viktig på sikt

Vind tilbyr organiserte treninger fordi vi favner så mye bredere enn de ivrigste fotballsparkerne. Vi er også til for de som drar på trening for å møte vennene på laget. Vi har også aktive som har fotballen som en av de tryggeste arenaene i livet, og savner den oppfølgingen og omsorgen de får fra treneren i hverdagen.

Det er derfor en liten del av vår dugnadsinnsats blir å legge til rette for trygg treningsaktivitet under strenge smittevernregler: For å hindre at mange faller fra – for å ta vare på alle ungdommene – og for å styre aktiviteten inn i trygge rammer.

 

For hovedstyret i Vind IL

Eivind Merok

 

 

Copy link
Powered by Social Snap