Oppsett for treningstider mai til oktober legges nå ut i Rubic. På grunn av usikkerhet om serieavvikling må lagene påregne noen justeringer i mai, eller inntil gressbanene åpnes. 

Banekalender (Rubic)

Overordnede føringer

Fotballstyret er opptatt av at lagene skal ha gode treningstider, men vi ønsker samtidig å legge til rette for utøvere som vil kombinere lagstreninger med FFO/Akademi. For de aktuelle alderskullene vil det ikke bli satt opp treningstider på samme dag som FFO (tirsdag og torsdag) eller Akademi (onsdag og fredag).

 

Ivrigøkter på helg

Det er satt opp frivillige treninger på helg for alle barnelagene. Det er opp til trenerne å finne gode løsninger på gjennomføring av disse øktene. Det oppfordres til samarbeid på tvers av aldersgruppene på helgeøktene.

 

Justering av treningstidspunkt og treningskamper

Barnelagene kontakter Eivind Merok for eventuell justering av treningstider. Vi blir veldig takknemlig for beskjed om treninger skal avlyses eller treningstiden ikke brukes. Eivind nås på på fotball@vindil.no evt på messenger.

Ungdomslagene har dialog med sportslig leder ungdom, Morten Skjærstad, om treningstider.

For å få satt opp treningskamper kontakter dere leder fotball, Eivind Merok,

Fotballhallen Kunstgressbanen