Drømmer går i oppfyllelse, og den 9. august starter arbeidet med å legge ny kunstgressbane! Dagens bane, som er fra 2011 har blitt og blir daglig benyttet fra mars til slutten av november - fra morgen til kveld. Nå starter jobben med å skifte banen, og...