Vi har i år gjort en jobb med å fordele alle vakter, slik at dere konkret ser når din gruppe/lag har dugnad og hvilke vakter dere er tildelt. På siden https://www.vindil.no/dugnad har vi samlet all informasjon om dugnader i klubb-regi, inkludert beskrivelser av de...