Vind ILs årsmøte er gjennomført, men det må til et ekstraordinært årsmøte for å få på plass alle verv. Ny idrett i Vind IL: Først er det en viktig sak det må informeres om og det er at Gjøvik Innebandy klubb blir en del av Vind IL. Dette vedtok GIBK på sitt årsmøte 8....