I dag kl. 18.00 er årets beste dugnad på Vind:

En felles innsats for klubbens anlegg og som er en fin tradisjon som gjør at anlegget fremstår som striglet og klart til sommersesongen.

Alle lag og grupper stiller med 2 personer hver, skann og registrer deg via knappen på denne siden

Her er oppgavene som skal utføres og fordeling på lagene, se tabell pr dag nedenfor.

Ta gjerne med deg utstyr som spade, kost, rive og trillebår om du har.

Oppgavene som skal utføres:

  • Rake skråninger og plener samt øvre bane (der det er tørt)
  • Hageavfall tømmes i container som står nedenfor VIndhytta.
  • Plukke søppel osv. som dukker opp under snøen
  • Vaske garderober og dusjer på Vindhytta
  • Gummi som ligger på asfalten på kunstgressbanen sopes opp og legges ut på banen. (foran innbytterbenker) 
  • Sittebenker skal bæres på anviste plasser.
  • Grøft etter vinterens graving skal jevnes noe på så det blir enklere å krysse denne til det blir utbedret av entreprenør etter teen har gått.