Årets vårdugnad deles på 2 dager: onsdag 28 og torsdag 29 april.

En felles innsats for klubbens anlegg og som er en fin tradisjon som gjør at anlegget fremstår som striglet og klart til sommersesongen.

Alle lag og grupper stiller med 2 personer hver, skann og registrer deg via knappen på denne siden

Her er oppgavene som skal utføres og fordeling på lagene, se tabell pr dag nedenfor.

Ta gjerne med deg utstyr til oppgaven du skal utføre.

Onsdag 28 april:

Gruppe/Lag Antall Oppgaver
Langrenn Gruppe 1 2

Rydde i låven på Ås Gård

Alt som skal kastes skal i container.

Montere hyller i nytt utstyrsrom

Flytte utstyr fra rom i 2 etg til nytt rom ved siden av garderobebygget.

Langrenn Gruppe 2 2
Langrenn Gruppe 3 2
Langrenn 17 år + 2
Cheerdance 2 Vaske Speakerbua (1 og 2 etasje)
Swans 2
Fotball J-2014 2 Vaske Hjemme-garderobe (Ved Vindhytta) inkl. dusjer
Fotball G-2014 2
Fotball J-2013 2 Vaske Garderobe 3 (Ved Vindhytta) inkl. dusjer
Fotball G-2013 2 Vaske Garderobe 4 (Ved Vindhytta) inkl.- dusjer.
Fotball J-2012 2

Vaske kjøkkenet på Vindhytta.

Alle flater

Inni skapene

Kjøre alt dekketøy i oppvaskmaskinen

Fotball G-2012 2
Fotball J-2011 2
Fotball G-2011 2 Vaske vinduer i storsalen
Fotball J-2010 2
Fotball G-2010 2 Vaske Dommergarderobene i Vindhytta

 

Torsdag 29. april 18.00-21.00

Gruppe/Lag Antall Oppgaver
Fotball J-2009 2

Rake skråninger:

  • Rundt øvre bane mot vegen og parkeringsplassen
  • Skråningen mellom øvre bane og snøproduksjonsanlegget
  • Nedenfor Vindhytta
  • «Grøfta» mellom kunstgressbanen og vegen
  • Plenen foran Vindhytta (v/flaggstanga)
  • Avfall kastes i anvist container

 

Fotball G-2009 2
Fotball J-2008 2
Fotball G-2008 2
Fotball J-2007 2
Fotball G-2007 2
Fotball J-2006 2 Sette nett på fotballmål
Fotball G-2006 2
Fotball J- 2005/05 2
Fotball G-2005 2 Bistå vaktmester med rydding i garasjen
Fotball G-19 2 Kaste treverk/ukurante paller osv. i container
Fotball Damelag 2

Rydde metallavfall etter bygging av GOBB arena.

Kaste dette i container.

Fotball A-lag 2
Basketball 2

Sette nett på innebandymål

Rydde i lagerrommet i GOBB arena

Skann og registrer deg til onsdag 28. april:

Skann og registrer deg til torsdag 29. april: