Dugnaden må flyttes til onsdag 24. mai da det fortsatt er for mye snø på Vind.

Send navn på de som skal på dugnad til Renata på post@vindil.no

Vi fordeler oppgaver på forhånd slik at alle ser i Rubic hva man skal gjøre.