Er det noen som har anledning til å jobbe med en-manns oppgaver på Vind i denne perioden uten aktivitet bes dere ta kontakt. Her er oppgavene som skal løses på kort og noe lengre sikt, dvs. når snøen er borte og det er tørt i bakken.

Kunstgressbanen
Rense haugen vi har samlet opp.
Reparasjon av gjerdet rundt banen.
Feste reklameskilt som har løsnet.

Fotballmål
Status etter vinteren
Reparasjon av hjul
Ettertrekke skruer og muttere
Montering og evt. skift av nett

Traktor
Vask av traktor og snøfreser
Hente og se over klippeaggregat fra låven
Sette freser på låven.

Gressbaner, (når det er klart til det):
Kalking
Gjødsling
Etterhvert, merking av baner

Vårdugnadoppgaver.
Rake skråninger
Pusse vinduer i Vindhytta

Avfall.
Tømme og vaske beholdere, sette i nye sekker.
Panteflasker, samle opp fra beholdere, renske for avfall og legge i sekker.

Med vennlig hilsen

Ketil, tlf. 94349080 / ketil@vindil.no