Vind ILs hovedstyre jobber etter 4-års planer.

Ny plan for periode n 2022-2026 har vært under revisjon høsten og vinteren 2021/22 og ble vedtatt på styremøtet 15.2.2022.

Klikk på knappen og les Vind ILs strategiplan.