Parkering på og ved Vind Idrettspark.

  • Parkering skal KUN skje på steder merket P på kartet.
  • Parkering langs Vestre Toten veg er IKKE tillatt.
  • Gangveg fra Parkeringen ved Dalborgen (lengst nord)  skjer via gangvegen parallelt med vegen eller langs stien som kommer opp midt på hallens bakside.
  • Under arrangementer: Pris pr. bil 50,- pr dag. Vipps gjerne til 33135 (Vind Parkering)

Under større arrangementer vil vi også benytte parkering ved Kopperud Skole ved behov.

Spørsmål rettes til daglig leder.

Takk for at du tar hensyn.