Turstiene på Vind.

Disse vedlikeholdes av klubbens pensjonister, som kvister, rydder og slår kratt og gress.

Løypeforklaring:

  • Sort = 1 KM
  • Grønn = 3 KM
  • Gul = 6 KM
  • Blå = 9 KM
  • Rød = 13 KM
Copy link
Powered by Social Snap