Vindhytta

Vindhytta.

Vinds første klubbhytte på Aske ble etter initiativ fra klubbhytter August Nersveen påbegynt 1938—39. Den hadde en fra start frem grunnflate på 150 kvadratmeter, ganske stor etter den tiden. Den skulle inneholde sal, møterom og omkledningsrom. Det var Nersveen som skulle ordne med oppføringen da han hadde endel materialer liggende på lager. Det var meningen at laget skulle betale en årlig avgift inntil videre. Da krigen kom i 1940 nedla laget all organisert virksomhet, og hytta ble stående halvferdig.

Under krigen tok Nersveen den påbegynte hytta ned igjen. Materialene ble brukt til oppføring av et hus som Nersveen senere satte opp i nærheten av travbanen på Vikodden.

De første årene etter krigen hadde ikke laget noe klubbhytte. Fotballspillerne måtte skifte i friluft, med kvister og gjerdestolper som kleshengere. Det hendte at kua kom på besøk en og annen gang med det resultat at den uheldige fotballspiller måtte gå hjem med skjorte oppløst i sine enkelte faktorer.

Så i begynnelsen av 50-årene fikk vi endelig tak over hodet, men noe praktfullt hus var det så visst ikke. Det var et nedlagt melkehus som laget kjøpte av Kristian Fjeld, gårdbruker av Aas, nabo til Aske. Prisen ble prutet ned til 50 kroner, ikke så ille sammenlignet med dagens priser. Huset ble trukket helt og holdent «av en Fordson traktor til akkompagnement av småguttas saklige kommentarer». En huntonittplate fungerte som delevegg mellom lagene.

Taket var også noe utett, i regnvær var det om å gjøre å sikre seg og klærne tørrest mulig plass. En fordel med det utette taket var at kommentarene og vitsene til Einar Stanes og Peder Friedenlund fikk friere avløp, og utenfor sto småguttene og lo seg nesten bedervet.

Vindhytta – byggetrinn 1.

I 1953 ble det lagt frem tegning til sportshytte av Rolf Fjellstad. Den virket både praktisk og pen, men økonomien tillot ikke en slik investering, så planene ble skrinlagt inntil videre.

Den eldste delen av den nåværende hytta ble påbegynt i 1967. Laget fikk høsten 1966 tillatelse til rivning av Fredenglåven. Materialene ble brukt til bindingsverk på hytta. Gravearbeidene ble bortsatt, mens støpning og planering foregikk på dugnad. Interessen blant medlemmene var stor, i protokollen er det notert 825 timer, noe som må sies å være bra. Det faglige utvendige arbeidet sto Kasper Lindstad for. Innredningen ble utført på dugnad. Her var det først og fremst Harald Mellemberg som satset stort. Han brukte nesten all sin fritid på hytta.

Den 9. november 1968 var det store målet nådd: Vind kunne endelig foreta offisiell innvielse av sin første ordentlige sportshytte. Det var flere innbudte gjester, blant dem ordfører Nils Rødstadstuen, Jarle Johansen fra Opplandenes Fotballkrets, og Ole Eid fra Oppland Idrettskrets. Disse kom alle med rosende ord om bygget og innsatsen, og ønsket lykke til med den videre driften av laget.

Vindhytta – byggetrinn 2.

Neste skritt med hensyn til hyttebyggingen var en liten utvidelse i 1974. Hytta ble forlenget med 4 meter, for å få plass til garderobe og bad. Dette er i dag den delen av første etasje som er nærmest graderobebygget. Arbeidet foregikk på dugnad. Tegningen sto Ragnar Skoglund for, og byggekomiteen besto av Paul Higdem, Mathias Skoglund, og Ragnar Skoglund som fungerte som leder.

Vindhytta – byggetrinn 3.

Mandag 3. april 1978 var det styremøte på Vindhytta. Spesielt innbudt var Eirik Rime, og Kåre Bårdseth fra Gjøvik kommune, samt arkitekt Ivar Strand. Hovedposten var utvidelse av hytta. Plassen viste seg å være alt for liten i forhold til medlemstallet som vokste enormt.

Ivar Strand tok for seg utvidelsen av hytta. Han hadde skissert et tilbygg mot sør, med et innhold på 250 kvm. Dette ble justert litt og anbefalt av styret. Dette ble senere lagt fram på halvårsmøtet og godkjent.

Det ble nedsatt en byggekomite bestående av Hemming Myhre, Ivar Strand og Per Dahl. Tilbygget var kostnadsberegnet til 400 000 kroner. Materialkostnad 210 000, resten skulle dekkes ved dugnad, og bidrag.

Og dugnad ble det, kanskje den mest vellykkede som noen gang har vært i Vind. Hver enkelt tegnet seg for minst 20 timer, med en lagleder hver kveld. Det var Ragnar Skoglund som var byggleder også her, og han ble belønnet mcd en voldsom innsats. Det ble satt som mål å foreta åpningen våren 1979.

Den offisielle åpningen fant sted fredag 27. april 1979. Det ble sendt innbydelse til formannskapet i Gjøvik kommune, Gjøvikavisene og idrettsledere fra kretsen. Det ble en hyggelig tilstelning, med underholdning av Willys fra Hunndalen, servering og utdeling av aksjer til de som hadde over 20 timers dugnadsinnsats bak seg.

Hytta er senere blitt finjustert, plusset på litt her og der, og blir i dag flittig brukt til alle slags tilstelninger, også til trening. Det er også tatt hensyn til de handicappede, bl.a. er det laget toalett for disse.

Men utviklingen går fort. Kapasiteten på garderobe og dusjanlegget i hytta er sprengt, og nyanlegg er under planlegging i jubileumsåret.

Vind I.L. kan i hvert fall være stolt av å ha en av kretsens peneste klubbhytter. Den er praktisk og plassen er utnyttet på beste måte.

Vindhytta – Byggetrinn 4.

1991 bygging av garderobebygget, 2 etasje og speakerbua.

Arkitekt og søknader: Odd Aksum

Byggetid ca. 1 år.

Kostnader 3.485.000,-

Yrkesskolen som bygde.

Ingar Kleiven og Ragnar Skoglund ledet arbeidet.